Pierwsza aplikacja VR dedykowana
dla rynku nieruchomości.

Umożliwia przeglądanie ofert w
trybie wirtualnej rzeczywistości.


The first VR application dedicated
to the real estate market.

It allows you to browse offers in
virtual reality mode.